Beránek Petr, RNDr.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PODNIKATELŮ A NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - bez záznamu!

Školení je zaměřeno na oblast "obchodního majetku a to z hlediska  účetnictví, daně z příjmů a DPH. Školení je určeno pro účetní, majitele firem, OSVČ a administrativní pracovníky nestátních neziskových organizací.

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22105
Termín:
10.11.2022 09:00
 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska.
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • důsledky zvýšení limitu pro movitý majetek v dani z příjmu
 • pořízení majetku z investiční dotace, z darů a darovaný majetek
 • účetní odpisy – interní směrnice
 • daňové odpisy – zatřídění do skupiny, způsoby odpisování
 • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • odpisování specifických druhů majetku; komponentní odepisování
 • důsledky zrušený pojmu nehmotný majetek v zákoně o daních z příjmu
 • soubory majetku
 • technické zhodnocení majetku
 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem a paušální daně
 • majetek používaný k podnikání pouze z části
 • majetek a DPH, nárok na odpočet a pořizovací cena
 • krácení odpočtu z dlouhodobého majetku
Měsíc Listopad
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví + DPH + Daň z příjmu
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)