Křížek Zdeněk

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2023 A PO NOVELE ZÁKONA

Cílem školení je seznámit posluchače se současnou právní úpravou uzavírání pracovněprávních vztahů s porovnáním na připravovanou novelu Zákoníku práce, kdy v rámci novely dojde k zásadním změnám především při uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti, spolu s dalšími podstatnými změnami v oblasti informování o obsahu pracovního poměru, prací mimo pracoviště zaměstnavatele,  a dalšími případnými parametrickými změnami. 

K tomuto semináři zpracuje lektor velmi podrobné pracovní materiály k jednotlivým tematickým okruhům, včetně názorných ukázek výpočtů a doporučených postupů.    

Seminář je obsahově určen pro vedoucí pracovníky firem,  personalisty, mzdové účetní a další osoby zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23060
Termín:
24.09.2023 - 31.10.2023

1)   Pojem závislá práce, nelegální práce, a znaky nelegální práce. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů. 

2)   Preference uzavírání pracovního poměru při současné právní úpravě a v úpravě navrhované, obsah pracovní smlouvy, informace o obsahu pracovního poměru. Názorné ukázky a porovnání připravované novely Zákoníku práce. 

3)  SOUČASNÁ ÚPRAVA - DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A PRACOVNÍ ČINNOSTI od A-Z ( dále jen DPP a DPČ):

-    účel uzavírání DPP a DPČ, 

-    obsah – co musí být uvedeno v DPP a DPČ,

-    odměňování u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ,

-    nároky při výkonu práce u DPP a DPČ, 

-    splatnost a výplata odměny, 

-    další možné ujednání při výkonu práce,

-    co zaměstnancům činným na základě DPP nebo DPČ nenáleží viz. odkaz § 77 Zákoníku 

       práce.  

NOVÉ NÁVRHY NÁROKŮ S PŘIJETÍM TRANSPOZICE ZÁKONÍKU PRÁCE:

-    nárok na zákonné příplatky,

-    nárok na překážky v práci, 

-    nárok na pauzu na stravování v průběhu směny,

-     určení referenčních pracovních dnů a hodin v rámci určení směny,

-     nárok na stravování a případně za určitých podmínek i stravenkový paušál,

-     nárok od 1.1.2024 na dovolenou zaměstnance činného na základě DPP nebo DPČ,

-     nároky na benefitní programy, 

-     vysílání na pracovní cesty. 

-     ukončení výkonu práce u DPP a DPČ.

4)     POROVNÁNÍ V RÁMCI NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE NÁROKY ZAMĚSTNANCŮ ČINNÝCH NA ZÁKLADĚ KLASICKÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU A ZAMĚSTNANCŮ ČINNÝCH NA ZÁKLADĚ           DPP A DPČ.

5)     NÁROKY DOHODÁŘŮ V RÁMCI ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ČI ZJIŠTĚNÝCH NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. 

6)     VZNIK ÚČASTI NA NEMOCENSKÉM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PŘI VÝKONU PRÁCE NA ZÁKLADĚ DPP A DPČ -  ukázky příkladů vznikU účasti na pojištění.

7)     ZÁSADNÍ ZMĚNA OD 1.4. – HLÁŠENÍ NEPOJIŠTĚNÝCH DPP A DPČ PŘI VÝKONU PRÁCE UPRCHLÍKŮ – UKRAJINA. Důvodová zpráva. 

8)     ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM VIZ. NOVĚ  V § 37 ZÁKONÍKU PRÁCE Z PŮVODNÍCH 30 DNÍ DO 7 DNŮ – obsah údajů. 

9)     NOVÝ § 37A – INFORMAČNÍ POVINNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM VYSÍLANÝCH NA ÚZEMÍ JINÉHO STÁTU.   

10)   Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova, základní důležité informace podle nových pravidel. Názorná ukázka dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem               pro výkon práce z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele. 

11)    OCHRANA OZNAMOVATELŮ tzv. WHISTLEBLOWING S ÚČINNOSTÍ OD 1.7.2023 – základní informace o tomto Zákoně o ochraně oznamovatelů a nutnost ze strany zaměstnavatelů              přijmout opatření k jeho ochraně. Povinnost zaměstnavatele vypracovat od počtu 50 zaměstnanců vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů. Názorné ukázky obsahu                    tohoto vnitropodnikového předpisu, význam a filozofie tohoto právního předpisu! 

12)    Závěr, odpovědi na dotazy posluchačů. 


Měsíc Září + Říjen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line