Lošťák Milan, Ing.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD r.2024, ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2023

Komplexní informace ke zdaňování mezd od 1.1.2024 se zaměřením na změny a aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti. Na školení bude rovněž pozornost věnována informacím nezbytným pro správné provedení ročního zúčtování a vyúčtování daně.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23104
Termín:
04.12.2023 09:00

Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnost

 • Novely předpisů, návrhy, doporučení, schvalování, vývoj inkasa státních příjmů
 • Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika, parametry zdanění, jejich změny a dopady, souvislost s ostatními příjmy podléhajícími dani z příjmů
 • Příjmy od daně osvobozené, aktuální stav benefitů
 • Rozdíly mezi zdaněním zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
 • Slevy na dani v detailech a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců
 • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium
 • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, přístupy, komunikace s finanční správou
 • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy

Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2023

 • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023
 • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny
 • Změny hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců
 • Zúčtování zvláštní sazby daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost
 • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium
 • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci
 • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi
 • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí do výkazů zaměstnavatele

Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy)

 • Schválené, neschválené a připravované změny ve zdaňování mezd
 • Úprava parametrů mzdových programů v návaznosti na změny vstupních podmínek
 • Problematika DPP a DPČ, benefitů
 • Informační povinnosti zaměstnavatelů
Měsíc Prosinec
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Mzdy + Daň z příjmu
Lektor Ing. Milan Lošťák - uznávaný odborník na problematiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR, Okresními hospodářskými komorami, Agrární komorou. Rozsáhlá publikační činnost.
Místo konání Webinář online