Vodička Milan, MVDr.

CO UMOŽŇUJE A VYŽADUJE DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU

Cíl webináře: seznámit posluchače s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci především s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně. Zabývat se budeme otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.
Cílová skupina: podnikatelé, členové statutárních orgánů, účetní, ekonomové

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2290
Termín:
13.10.2022 - 13.11.2022
 • Konec éry papíru – legislativní základy
 • Digitální novinky v EU a ČR i výhled do budoucna
 • Právo na digitální služby – zásadní legislativní zlom?
 • Jak zveřejnit elektronickou účetní závěrku?
 • Znáte požadavky na digitální písemnosti? Umíte je zajistit?
 • Povinné náležitosti elektronického právního jednání
 • Prokazování digitální identity – eObčanka, BankID, eIdentita
 • Nový portál MoJe Daně – tipy z praxe
 • Portály justice, ČSSZ, zdravotních pojišťoven ad.
 • Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
 • Příjem a ukládání písemností – zajištění neměnnosti, průkaznosti
 • Jak správně používat email a datovou schránku
 • Zvláštní případy pro období nouzového stavu COVID 19
 • Příklad úpravy účetních směrnic pro digitalizaci dokladů
 • Digitální rizika a hrozby, jak se jim vyhýbat
Měsíc Říjen + Listopad
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy + Účetnictví + Ostatní
Lektor MVDr. Milan Vodička - daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax Committee při CFE Tax Advisers Europe
Místo konání videozáznam z webináře on-line