Rylová Zuzana,Ing. Ph.D.

DAŇ Z PŔÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2023 A V ROCE 2024

Obsahem školení budou aktuální problémy, koordinační výbory, judikatura a také změny týkající se daňového přiznání FO za rok 2023. Dostatečný prostor bude věnován dotazům posluchačů. Školení je určen všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání FO.

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24030
Termín:
14.02.2024 09:00
 • aktuální stav legislativy • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024 (kompenzační balíček),
 • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů (cizinců)
 • příjmy vyňaté z předmětu  daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby .... )
 • zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
 • příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
 • příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně)
 • odpočty od základu daně a slevy na dani
 • poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
 • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF
 • odpovědi na dotazy.
Měsíc Březen
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)