Rylová Zuzana,Ing. Ph.D.

DAŇ Z PŔÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2023 A V ROCE 2024

Obsahem školení budou aktuální problémy, koordinační výbory, judikatura a také změny týkající se daňového přiznání FO za rok 2023. Dostatečný prostor bude věnován dotazům posluchačů. Školení je určen všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání FO.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24031
Termín:
14.02.2024 09:00
 • aktuální stav legislativy • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024 (kompenzační balíček),
 • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů (cizinců)
 • příjmy vyňaté z předmětu  daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby .... )
 • zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
 • příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
 • příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně)
 • odpočty od základu daně a slevy na dani
 • poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
 • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF
 • odpovědi na dotazy.
Měsíc Únor
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Daň z příjmu
Lektor Ing. Zuzana Rylová Ph. D. - daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
Místo konání Webinář online