Beránek Petr, RNDr.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE - bez záznamu!

Školení je zaměřeno na problematickou oblast uznatelnosti daňových výdajů, jejich obecné principy, časová souvislost a příčiny nejčastějších pochybení. 

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22114
Termín:
29.11.2022 09:00
 • obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů (souvislost se zdaňovanými příjmy)
 • časové zařazení výdajů a nákladů do správného období
  = princip časové souvislosti
  = princip zaplacení
  = nové pohledy na časové rozlišení v posledních letech
 •  výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky,…
 • sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení
  = opravy, údržby a rekonstrukce
  = reprezentace, dary a reklama
  = tvorba rezerv a opravných položek
  = nevyplacené úroky a úroky společníků
  = leasing a nestandardní případy
  = odpisy pohledávek
  = uplatňování dlouhodobého majetku do výdajů
  = úroky u spřízněných osob
  = finanční leasing
  = jídlo pro zaměstnance
 •  diskuze, odpovědi na otázky


Měsíc Listopad
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Daň z příjmu
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)