Křížek Zdeněk

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE V POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU S ÚČINNOSTÍ OD 1.7.2024 A NÁSLEDNĚ 1.1.2025

Cíl :  Seznámit posluchače s komplexní problematikou uzavírání těchto zvláštních pracovně právních vztahů po novele Zákoníku práce a to jak z pohledu zaměstnavatele a jeho povinností, tak i z pohledu zaměstnance, a v neposlední řadě i posuzování odvodu přímých daní. Dále pak s pozměňovacím návrhem o hlášení nepojištěných dohod a podávání záměru s účinností od 1.7. a následně 1.1.2025.

Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou ukázek výpočtů a doporučených vzorů

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24072
Termín:
02.06.2024 - 30.06.2024
 • Zákoník práce a povinný obsah DPP a DPČ. Doporučené vzory. Informování o obsahu DPP a DPČ dle § 77a ZP. Uzavírání na dobu určitou nebo neurčitou. Řetězení dohod.
 • Pracovně lékařské prohlídky u DPP a DPČ. 
 • Určování pracovní doby ve vztahu na danou povahu práce - § 74 ZP. Názorné ukázky dob určování směn, a jejich forma.
 • Odměňování DPP a DPČ - § 110 - § 112 Zákoníku práce.
 • Zákonné nároky DPP a DPČ dle novely Zákoníku práce. Názorné příklady výpočtu dovolené od 1.1.2024 a řešení její čerpání.
 • Dodržování povinností zaměstnance činného na základě DPP a DPČ. Varianty jak ukončit tento pracovně právní vztah jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Povinnosti zaměstnavatele – kdy vydat Zápočtový list dle § 313 ZP.
 • Zjišťování průměrného výdělku pro výpočet zákonných příplatků a náhrad za dovolenou.
 • Může podepsat zaměstnanec činný na základě DPP a DPČ Prohlášení poplatníka? Posuzování daně zálohové a srážkové.
 • Souběhy DPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele odměňování, posuzování vzniku účasti na pojištění SZ a ZP. Co je malý rozsah u DPČ dle § 7 Zákona o nemocenském pojištění. Nároky DPP a DPČ na dávky nemocenského pojištění. Poskytování a výpočet náhrady odměny při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
 • Pracovní cesty zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ. Stravné, stravenkový paušál nebo stravenka. Poskytování dalších benefitů.
 • Jak řešit pracovní úrazy u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ.
 • Připravované změny v hlášení nepojištěných DPP s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024 a 1.1.2025. Pozměňovací návrh byl již schválen ve 3 čtení Poslanecké sněmovny – reálný předpoklad definitivní právní úpravy od uvedených měsíců. Výklad a praktické provádění dané právní úpravy. 
 • Závěr akce a odpovědi na dotazy. 
Měsíc Červen
Čas ZÁZNAM 6 hodin
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line