Dvořáková Lenka, Ing

DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Školení je určeno nejen začátečníkům, ale i dalším posluchačům, kteří si chtějí systematicky ujasnit pravidla pro uplatňování DPH. Posluchači se naučí orientovat v zákoně o DPH, budou seznámení se základními pravidly pro vystavování daňových dokladů, uplatnění nároku na odpočet DPH, podávání daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení. Pro snadnější pochopení problematiky bude výklad doplněn o příklady z praxe.

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22120
Termín:
12.10.2022 09:30
 • Úvod do problematiky a zdroje informací
 • Předmět DPH a vymezení základních pojmů, které je nutné znát pro správné použití zákona o DPH
 • Osoba povinná k dani, plátce, identifikovaná osoba
 • Druhy plnění, místo plnění a datum uskutečnění plnění v tuzemsku
  • Poskytování služeb
  • Dodání zboží
 • Princip přenesení daňové povinnosti
 • Základní informace k obchodům v EU, dovozu a vývozu
 • Pravidla pro vystavování a opravy daňových dokladů
 • Sazby DPH, osvobozená plnění
 • Nárok na odpočet daně
 • Zdaňovací období a daňové přiznání
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení
Měsíc Říjen
Témata DPH
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)