Beránek Petr, RNDr.

DPH V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Cíl semináře je seznámit účastníky se základními pravidly DPH pro nestátní neziskové organizace (zejména spolky, nadace, OPS, ústavy, církve, školská zařízení apod.) a specifickými problémy v tomto sektoru. 

Seminář je určen pro finanční manažery, projektové manažery, účetní, daňové poradce, auditory a ostatním ekonomicky zaměřené pracovníky v nestátní neziskové sféře.

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2299
Termín:
21.09.2022 09:00
 •         ekonomická činnost – předmět DPH (co podléhá a co nepodléhá DPH)
 •         osvobozená činnost (zdravotnictví, sociální služby, sport, kultura, práce s mládeží…)
 •         obrat (co se počítá do obratu pro vznik plátcovství DPH)
 •         identifikovaná osoba (kdy nastanou povinnosti k DPH ji dříve)
 •         povinnosti identifikované osoby
 •         odklon ekonomické činnosti do dceřiného subjektu (abychom se nestali plátci)
 •         DPH z přijaté dotace (kdy je nutné odvádět z přijaté dotace DPH)
 •         nárok na odpočet a jeho krácení
 •         odpočet DPH při nákupech z dotace
 •         neuplatněné DPH – zaúčtování, zdanění, hrazení z dotace
 •         krácení koeficientem (při  poskytování osvobozených plnění)
 •         poměrné krácení (při používání pro činnost, která není předmětem DPH)
 •         krácení u pořízeného dlouhodobého majetku
 •         technické zhodnocení u majetku s kráceným odpočtem
 •         změna užití majetku s (ne)uplatněným odpočtem
 •         vyrovnání odpočtu a úprav odpočtu na konci kalendářního roku
 •         odvod z prodaného dlouhodobého majetku
 •         ukončení plátcovství a vracení odpočtu
 •         DPH a jednoduché účetnictví
Měsíc Září
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata DPH
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)