Beránek Petr, RNDr.

DPH V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Cíl semináře je seznámit účastníky se základními pravidly DPH pro nestátní neziskové organizace (zejména spolky, nadace, OPS, ústavy, církve, školská zařízení apod.) a specifickými problémy v tomto sektoru. 

Seminář je určen pro finanční manažery, projektové manažery, účetní, daňové poradce, auditory a ostatním ekonomicky zaměřené pracovníky v nestátní neziskové sféře.

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22101
Termín:
23.09.2022 - 23.10.2022
  •         ekonomická činnost – předmět DPH (co podléhá a co nepodléhá DPH)
  •         osvobozená činnost (zdravotnictví, sociální služby, sport, kultura, práce s mládeží…)
  •         obrat (co se počítá do obratu pro vznik plátcovství DPH)
  •         identifikovaná osoba (kdy nastanou povinnosti k DPH ji dříve)
  •         povinnosti identifikované osoby
  •         odklon ekonomické činnosti do dceřiného subjektu (abychom se nestali plátci)
  •         DPH z přijaté dotace (kdy je nutné odvádět z přijaté dotace DPH)
  •         nárok na odpočet a jeho krácení
  •         odpočet DPH při nákupech z dotace
  •         neuplatněné DPH – zaúčtování, zdanění, hrazení z dotace
  •         krácení koeficientem (při  poskytování osvobozených plnění)
  •         poměrné krácení (při používání pro činnost, která není předmětem DPH)
  •         krácení u pořízeného dlouhodobého majetku
  •         technické zhodnocení u majetku s kráceným odpočtem
  •         změna užití majetku s (ne)uplatněným odpočtem
  •         vyrovnání odpočtu a úprav odpočtu na konci kalendářního roku
  •         odvod z prodaného dlouhodobého majetku
  •         ukončení plátcovství a vracení odpočtu
  •         DPH a jednoduché účetnictví
Měsíc Září + Říjen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata DPH
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání videozáznam z webináře on-line