Zdražil Vladimír, Ing.

TŘETÍ ZEMĚ – OBCHOD A SLUŽBY – DAŇOVĚ, ÚČETNĚ, CELNĚ - BEZ VIDEOZÁZNAMU!!!

Cíl webináře/semináře: Problematika obchodu a služeb vůči třetím zemím. Tj. dovoz s důrazem na účtování přijatých daňových dokladů, navržení do vhodného celního režimu a metodika výpočtu celní hodnoty a základu pro výpočet DPH. Vývoz s důrazem na prokázání osvobození od DPH. Služby s důrazem na účtování vydaných a přijatých faktur a časové souvislosti nutné pro uplatnění DPH.

Pro koho je webinář/seminář určen: Pro účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb se třetími zeměmi

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2294
Termín:
09.11.2022 09:30
  • Vývoz zboží – důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 66, stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození, e-vývoz, VDD, MRN – klíčové dokumenty pro prokazování vývozu, vývoz zboží přes elektronická rozhraní, vývoz zboží tzv. do komise, neobvyklé obchodní modely a jejich řešení
  • Dovoz zboží – odlišnosti u dovozu zboží plátcem a neplátcem s důrazem na osobu správce daně z dovozu a účtování u dovozce. Stanovení přepravní podmínky a její vliv na celní hodnotu a základ DPH z dovozu. Celní režimy v závislosti na typech smluv uzavíraných se subjekty ze třetích zemí. Dovoz prostřednictvím elektronického rozhraní.
  • Poskytnuté služby do třetích zemí – uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv. Služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH. Vykazování v přiznání k DPH a účtování služeb
  • Přijaté služby ze třetích zemí – časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň. Uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení. Dlouhodobé smlouvy – doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb ze třetích zemí, kurzy v účetnictví atd.
Měsíc Listopad
Čas 9:30 - 14:00 hodin
Témata DPH
Lektor Ing. Vladimír Zdražil - člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH
Místo konání Webinář online