Brychta Ivan, RNDr.

MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU

Webinář se věnuje ucelenému rozboru problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu je také daňový pohled na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24060
Termín:
24.05.2024 - 30.06.2024
  • vymezení mateřské a dceřiné společnostiv právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy)
  • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti
  • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka - dcera
  • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob, problematika přidružených osob v rámci pravidel proti vyhýbání se daňové povinnosti)
  • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky)
  • převody majetku z daňového hlediska - přeměny společností (fúze a rozdělení), převod podniku, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti)
  • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů
  • dotazy
Měsíc Červen + Květen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Účetnictví + DPH + Daň z příjmu
Lektor RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR
Místo konání videozáznam z webináře on-line