Křížek Zdeněk

MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2022 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Tento aplikační webinář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní. Na webináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou ve mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Tento aplikační webinář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personální agendu.
Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2271
Termín:
12.09.2022 - 12.10.2022

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2022

Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.


PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.


SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2022

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2022.Výkladové problémy při stanovení nezabavitelných srážek, v souvislosti s navýšením normativních nákladů na bydlení počínaje od 28.1.2022, a vliv na samotný výpočet srážek. Názorné ukázky výpočtů. Judikatury versus stanoviska MPSV a Ministerstva spravedlnosti. Konečný rozsudek vrchního soudu ze dne 8.6. sjednocení postupu výpočtu. 
Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2022 • provádění srážek • sleva na dani za zastavenou exekuci • chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.


ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU A CIZINCŮ OD ROKU 2022 

základní nejdůležitější informace o povinnostech zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím a povinnosti samotných občanů EU a cizinců.


POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

výtah nejdůležitějších změn pro rok 2022. Rozšíření tiskopisu Oznámení o ukončení zaměstnání ve vazbě na odd. 9 – Infromace pro úřad práce. Problémy spojené s vyplňováním tohoto oddílu. Platnost od 1.4.2022. 


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Příspěvek v době částečné práce – tzv. Kurzarbeit aktivace tohoto příspěvku v době částečné práce – základní informace o podmínek případného nároku na výplatu tohoto příspěvku.

Změny v průměrných cenách pohonných hmot od 14.5.2022 – situace, kdy zaměstnavatel bude používat při vyúčtování pracovních cest zaměstnanců tyto průměrné ceny pohonných hmot. 

Zákon 142/2022 od 1.7.2022 v oblasti snížení dodanění částky ze vstupní ceny motorového vozidla při používání vozidla zaměstnancem i k soukromým účelům z částky 1% na 0,5% v případech používání nízkoemisních vozidel. Názorné ukázky příkladů. 

Ponížení pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatelů, při zaměstnávání zaměstnanců na kratší pracovní úvazek.

Případné změny podle posledního vývoje legislativy ke dni akce. 


DOTAZY A DISKUSE

Měsíc Září + Říjen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line