Křížek Zdeněk

MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2023 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Tento aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na webináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou ve

mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23057
Termín:
21.09.2023 - 31.10.2023

1)  Základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra. Výčet právních předpisů upravující mzdu a plat.

2)  Povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost. Zvláštnosti při provádění výplaty. Předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141 – 143 Zákoníku práce. 

3)  Určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy. Obsah mzdového a platového výměru. Podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu. 

4)  Samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce ( a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo odměny. 

5)  Určení mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu ( zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu). Praktický rozbor – názorné ukázky výpočtů. 

6)   Výpočet průměrného výdělku – podrobný výklad. 

7)  Zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti.  60 názorných ukázek výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu. Zvláštnosti při určování příplatků u pedagogických pracovníků. Výpočet příplatků za zlomky hodin. Dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby. 

8)   Překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů. Překážky v práci na straně zaměstnavatele.  

9)   Základní informace o výpočtech dovolené –nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku. 70 příkladů na výpočty dovolené. 

10)  Srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky. Názorné ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek. 

11)  Zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice. 

12)  Závěr a odpovědi na dotazy.


Měsíc Září + Říjen
Čas ZÁZNAM 6 hodin
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line