Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

NÁJEM, LEASING NEBO ÚVĚR Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Webinář Vám odpoví na otázky: Jak se postavit k majetku v případě finančního leasingu. Jak naložit s majetkem ve výpůjčce. Jak zaúčtovat majetek nabytý na základě investičního úvěru. Jaké daňové dopady má předčasné ukončení předmětných smluv. Jak správně stanovit základ daně při optimalizaci daňového základu formou těchto smluv.

Školení je určeno účetním a dalším ekonomickým pracovníkům, kteří se zabývají touto problematikou jak v podnikatelské sféře, tak i v neziskových organizacích.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24057
Termín:
31.05.2024 09:00
 • Legislativa - NOZ právní úprava nájemních, leasingových a úvěrových smluv
 • Účtování o pronájmech z hlediska pronajímatele i nájemce, pronájem bytových a nebytových prostor
 • Technické zhodnocení pronajatého majetku, ostatní náklady u pronajatého majetku
 • Účetní a daňové problémy při ukončení pronájmu
 • Nákup na leasing a na úvěr – srovnání, příklady, minimální doba finančního leasingu
 • Odkoupení předmětu pronájmu při předčasném ukončení finančního pronájmu- daňové a       účetní dopady, vyřazení majetku z OM podnikatele
 • Postoupení (cese) leasingové smlouvy
 • Smlouvy v cizích měnách
 • Výpůjčka majetku a daňové důsledky
 • Řešení DPH u těchto typů smluv
 • Majetek pořízený z dotace a darovaných peněz, včetně daňových posunů dotací
 • Nejčastější chyby v oblasti leasingu, najmu a úvěru
 • Specifikace nabývaní majetku u neziskových organizací
 • Úvěr či zápůjčka?
 •  Daňové dopady úvěru či zápůjčky-výše úroku, nízký VK, nadměrné výpůjční náklady, čas    rozliš. atp.
 • Specifika zápůjček mezi mateřskou a dceřinou společností
 • Pokyny GFŘ, interpretace NSS
 • Dotazy
Měsíc Květen
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví + DPH + Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání Webinář online