Ztratil Michal, Ing.

NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2024

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2024.Školení bude doplněno o aktuality dle vývoje legislativního procesu.
Určeno pro : mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam ve více termínech. Vyberte si takovou formu školení a termín, která Vám nejvíc vyhovuje.

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23100
Termín:
11.12.2023 09:00

Nemocenské pojištění

 • Změny od 1. ledna 2024 a další změny učiněné v průběhu II. pololetí roku 2023.
 • Připravovaná změna u ošetřovného, PPM, karantény, přeplatků dávek, rozšíření poskytovaných údajů pojištěncem
 • Změny, které budou schváleny v konsolidačním balíčku u dohod o provedení práce  - účasti na nemocenském pojištění, oznamovací povinnosti týkající se všech dohod o provedení práce a vliv pro placení pojistného)
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy.
  Změny v organizaci správ sociálního zabezpečení – přeměna OSSZ do územní správy sociálního zabezpečení
 • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů 2024, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.
 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení 

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného u dohod o provedení práce, tiskopis Přehled o výši pojistného
 • Úprava slev na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.1.2024 – zpřesnění
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • Změna v organizaci uplatnění náhrady mzdy nebo platu podle § 203a Zákoníku práce - „táborníci“
 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2023, využití elektronizace v agendě OSVČ
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy
Měsíc Prosinec
Čas 9:00 - 13:00 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Michal Ztratil - uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)