Ztratil Michal, Ing.

NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2024

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2024.Školení bude doplněno o aktuality dle vývoje legislativního procesu.
Určeno pro : mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam ve více termínech. Vyberte si takovou formu školení a termín, která Vám nejvíc vyhovuje.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24003
Termín:
22.01.2024 - 22.02.2024

Nemocenské pojištění

 • Změny od 1. ledna 2024 a další změny učiněné v průběhu II. pololetí roku 2023.
 • Připravovaná změna u ošetřovného, PPM, karantény, přeplatků dávek, rozšíření poskytovaných údajů pojištěncem
 • Změny, které budou schváleny v konsolidačním balíčku u dohod o provedení práce  - účasti na nemocenském pojištění, oznamovací povinnosti týkající se všech dohod o provedení práce a vliv pro placení pojistného)
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy.
  Změny v organizaci správ sociálního zabezpečení – přeměna OSSZ do územní správy sociálního zabezpečení
 • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů 2024, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.
 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení 

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného u dohod o provedení práce, tiskopis Přehled o výši pojistného
 • Úprava slev na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.1.2024 – zpřesnění
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • Změna v organizaci uplatnění náhrady mzdy nebo platu podle § 203a Zákoníku práce - „táborníci“
 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2023, využití elektronizace v agendě OSVČ
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy
Měsíc Leden + Únor
Čas ZÁZNAM 4 HODINY
Témata Mzdy
Lektor Ing. Michal Ztratil - uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění
Místo konání videozáznam z webináře on-line