Brychta Ivan, RNDr.

NEMOVITÉ VĚCI A JEJICH NÁJEM Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO HLEDISKA

Cílem webináře je komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu, pachtu a finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH a daně z nemovitých věcí.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23070
Termín:
16.10.2023 09:00
  • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů 
  • pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika vyvolaná investice)
  • možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy vč. metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů, odpisy ve speciálních případech - např. pro právo stavby, při zvýšení spoluvlastnického podílu apod.)
  • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty)
  • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení nemovitých věcí v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, nepeněžní příjem pronajímatele)
  •  tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu)
  • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby - uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)
  • další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků apod.)
  • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, vč. nové úpravy od roku 2021, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem)
  • daň z nemovitých věcí (základní postup při aplikaci), a další.
Měsíc Říjen
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví + DPH + Ostatní + Daň z příjmu
Lektor RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR
Místo konání Webinář online