Stránský Jaroslav, JUDr.

NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, která má chránit oznamovatele možného protiprávního jednání a která vychází z evropské směrnice. Podle požadavků českého zákona o ochraně oznamovatelů mají všechny soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců zřídit nezávislý a bezpečný oznamovací kanál (whistleblowing).

Cena
590,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23054
Termín:
18.05.2023 - 30.06.2023
  • Informace o přijetí zákona, očekávané datum účinnosti, od kdy budou muset zaměstnavatelé plnit nové povinnosti
  • Základní pojmy: oznámení, oznamovatel (whistleblower). Na koho se vztahuje ochrana podle nového zákona, jak naložit s anonymními        oznámeními.
  • Odvetná opatření: co tento pojem zahrnuje. Jak se budou moci zaměstnanci (oznamovatelé) proti odvetnému opatření bránit.
  • Kteří zaměstnavatelé budou patřit mezi povinné subjekty a jaké důsledky to pro ně bude mít.
  • Povinnost povinného subjektu zřídit a provozovat vnitřní oznamovací systém.
  • Pověřená osoba, která bude mít fungování vnitřního oznamovacího systému na starosti. Fungování vnitřního oznamovacího systému. 
  • Nakládání s přijatým oznámením, informování oznamovatele (zpětná vazba) a další související povinnosti.

 

Měsíc Květen + Červenec + Červen
Čas ZÁZNAM 2 HODINY
Témata Ostatní
Lektor JUDr. Jaroslav Stránský
Místo konání videozáznam z webináře on-line