Klímová Růžena, Ing.

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

Cílem školení je procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a  seznámit se se všemi  situacemi při  provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a  jak postupovat v případě  osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.

Určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24067
Termín:
21.04.2024 - 30.06.2024

1) Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy

2) Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ

  • čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci - § 317 OSŘ
  • daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
  • započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
  • pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ

3) Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle §     327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)

4) Srážky přednostní a nepřednostní

5) Pořadí srážek

6) Pojem vyživovaná osoba,  nezabavitelná částka  na vyživovanou osobu a dlužníka 

7) Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu

8) Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody

9) Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci

10) Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV

11) Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů

12) Sankce při porušení povinností

13) Úroky z prodlení

 14) Doručování exekučních titulů do datových schránek

15) Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a  opačně

16) Paušální náhrada nákladů při exekuci, její   výpočet.

  • Kdy vzniká nárok?  Přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. -rozhodnutí o výkonu   rozhodnutí srážkou ze mzdy vydaná po 1.1.2022.

17) Náhradní výživné – přednostní srážka  a její pořadí ve vztahu k exekuci na výživné  a dlužné výživné

18) Chráněný účet

19) Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby (podání návrhu na ins. řízení,  zahájení insolvenčního řízení,  usnesení o úpadku,  rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře,   rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka)

20) Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům

21) Dotazy posluchačů


Měsíc Květen + Duben
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová - zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví
Místo konání videozáznam z webináře on-line