Křížek Zdeněk

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY AKTUÁLNĚ PRO ROK 2023

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a osoby, které se zabývají problematikou exekucí.

Akce má za cíl seznámit posluchače s aktuálním vývojem provádění a výpočtu srážek ze mzdy, platu nebo odměny a to nejen po stránce legislativní, ale i po stránce praktických výpočtů a postupu. 

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23041
Termín:
17.03.2023 - 30.04.2023

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2023.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu nebo odměny:
• srážky ve smyslu zákoníku práce,
• co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
• pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu občanského soudního řádu (dále jen OSŘ),
• srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce,
• evidence o prováděných srážkách, archivace.

Dohody o srážkách ze mzdy, platu:
• dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění,
• další srážky po dohodě zaměstnavatel/zaměstnanec,
• srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku:
Dobrovolná platba výživného v roce 2022, vzory, postupy.

Okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky:
• mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci,
• souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele,
• způsob provádění srážek,
• daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné,
• judikatura na téma bonusy.

Příjmy podle zákoníku práce (§ 145), příjmy podle OSŘ (§ 299 v roce 2023).

Pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky:
• postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
• jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů – § 279 OSŘ.

Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah – vývoj výpočtu v roce 2023:
• životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2023.
zásadní změnypři zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2023 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti, atd.).
• specifické případové studie. Určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných.

Postupy při posouzení srážek při výkonu rozhodnutí:
Soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací. Chráněný účet – jeho význam a povinnosti zaměstnavatelů.

Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2023.

Povinnosti plátců příjmu povinného: 

• nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost, • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány,
• souběžné příjmy a postupy při provádění srážek,
srážky při oddlužení 2023 – tzv. osobní bankrotnávrh na zásadní změny s pravděpodobnou účinností v prvním pololetí roku 2023,
• zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení; usnesení soudu a jeho výrok,
• povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení, ukončení oddlužení, příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka,
• součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce, praktická ukázka postupu výpočtu,
• srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství), • zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům,
• možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance,
• praktické příklady 35 názorných ukázek výpočtů  – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Odpovědi na dotazy.

Měsíc Březen + Duben
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line