Dvořáková Lenka, Ing

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2022 PRO PODNIKATELE

Účast na semináři vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem seminář je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují, včetně jejich správného vyřešení. 

Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale rádi by si občerstvili či ujasnili postupy při sestavení účetní závěrky jasně, srozumitelně a za pomoci bohatých nákresů lektorky. 

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22123
Termín:
08.12.2022 09:30
  • operace před uzavřením účetního období - odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob, splatná daň, odložená daň, opravy chyb minulých účetních období
  • kategorizace účetních jednotek, dopady do rozsahu sestavení a zveřejnění ÚZ,
  • struktura účetní závěrky - sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehledu o změnách ve vlastním kapitálu
Měsíc Prosinec
Čas 9:30 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)