Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH  SUBJEKTU VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2023

Pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhl. 504/2002 Sb. Kurz je určen účetním, které vedou účetnictví neziskových organizací a ekonomickým pracovníkům těchto společností, kteří potřebují metodickou podporu. Po absolvování přednášky pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“, ale logickým závěrem Vaší celoroční práce, budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a tak Vám šetřily čas, budete připraveni na mnohé změny, ke kterým v poslední době došlo.

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24033
Termín:
09.02.2024 09:59
 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC 2023,2024-DAŇOVÝ ŘÁD, ZMĚNA V RÁMCI DAŇOVÉHO BALIČKU
 • NEJČASTĚJŠÍ NÁKLADY U SPOLEČNOSTÍ, CENA OBVYKLÁ
 • ZÁSOBY JAKO NÁKLAD-LIKVIDACE,REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 • OPRAVY JAKO NÁKLAD
 • REZERVA NA OPRAVY HIM
 • KDY SE JEDNÁ O OPRAVU A KDY O TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
 • OPERATIVNÍ, FINANČNÍ PRONÁJEM, VÝPŮJČKA, PACHT,PODNÁJEM, PODPACHT
 • ODPISY MAJETKU
 • ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
 • CESTOVNÍ NÁHRADY JAKO NÁKLAD, AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ
 • PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU
 • STRAVENKY JAKO NÁKLAD
 • UBYTOVÁNÍ JAKO NÁKLAD
 • OSTATNÍ BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ JAKO NÁKLAD
 • DANĚ JAKO NÁKLAD, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • REPREZENTACE, NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
 • DARY, REKLAMA A SPONZORSTVÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • KDY JSOU KURSOVÉ ROZDÍLY NÁKLADEM?
 • SLUŽBY JAKO NÁKLAD
 • POHLEDÁVKY JAKO NÁKLADOVÁ POLOŽKA
 • POKUTY PENÁLE A JINÉ SANKCE JAKO NÁKLAD
 • ÚROKY JAKO NÁKLAD
 • MANKA A ŠKODY JAKO NÁKLAD
 • NÁKLADY V KALENDÁŘNÍM A HOSPODÁŘSKÉM ROCE
Měsíc Únor
Čas 9:30 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví + Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)