Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH  SUBJEKTU VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2023

Pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhl. 504/2002 Sb. Kurz je určen účetním, které vedou účetnictví neziskových organizací a ekonomickým pracovníkům těchto společností, kteří potřebují metodickou podporu. Po absolvování přednášky pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“, ale logickým závěrem Vaší celoroční práce, budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a tak Vám šetřily čas, budete připraveni na mnohé změny, ke kterým v poslední době došlo.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24035
Termín:
12.02.2024 - 15.03.2024
 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC 2023,2024-DAŇOVÝ ŘÁD, ZMĚNA V RÁMCI DAŇOVÉHO BALIČKU
 • NEJČASTĚJŠÍ NÁKLADY U SPOLEČNOSTÍ, CENA OBVYKLÁ
 • ZÁSOBY JAKO NÁKLAD-LIKVIDACE,REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 • OPRAVY JAKO NÁKLAD
 • REZERVA NA OPRAVY HIM
 • KDY SE JEDNÁ O OPRAVU A KDY O TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
 • OPERATIVNÍ, FINANČNÍ PRONÁJEM, VÝPŮJČKA, PACHT,PODNÁJEM, PODPACHT
 • ODPISY MAJETKU
 • ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
 • CESTOVNÍ NÁHRADY JAKO NÁKLAD, AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ
 • PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU
 • STRAVENKY JAKO NÁKLAD
 • UBYTOVÁNÍ JAKO NÁKLAD
 • OSTATNÍ BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ JAKO NÁKLAD
 • DANĚ JAKO NÁKLAD, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • REPREZENTACE, NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
 • DARY, REKLAMA A SPONZORSTVÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • KDY JSOU KURSOVÉ ROZDÍLY NÁKLADEM?
 • SLUŽBY JAKO NÁKLAD
 • POHLEDÁVKY JAKO NÁKLADOVÁ POLOŽKA
 • POKUTY PENÁLE A JINÉ SANKCE JAKO NÁKLAD
 • ÚROKY JAKO NÁKLAD
 • MANKA A ŠKODY JAKO NÁKLAD
 • NÁKLADY V KALENDÁŘNÍM A HOSPODÁŘSKÉM ROCE
Měsíc Únor + Březen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Účetnictví + Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání videozáznam z webináře on-line