Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH A KURSOVÉ ROZDÍLY

Webinář se zabývá účtováním v cizích měnách a s tím souvisejícího účtování kursových rozdílů v běžných i málo obvyklých případech v souladu se současnou legislativou. Vše probíhá na konkrétních příkladech z praxe včetně vlivu různého účtování cizích měn a kursových rozdílů na DPH a daň z příjmu.

Je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, podnikatelům a všem, kteří účtují o obchodních transakcích se zahraničím nebo provádějí vyúčtování zahraničních pracovních cest u podnikatelů a fyzických osob.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24056
Termín:
05.04.2024 - 30.06.2024
 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC
 • VZNIK KURSOVÝCH ROZDÍLŮ V ÚČETNICTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ
 • ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ 0D 01.01.2024
 • UZÁVĚRKOVÉ KURSOVÉ ROZDÍLY_NEREALIZOVANÉ KURSOVÉ ZISKY A ZTRÁTY, JEJICH REŽIM OD 01.01.2024
 • BANKA A POKLADNA V CIZÍ MĚNĚ
 • POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ, ČÁSTEČNÉ ÚHRADY, OPRAVNÉ POLOŽKY
 • ZÁLOHY V CIZÍ MĚNĚ
 • ÚVĚRY A PŮJČKY V CIZÍ MĚNĚ
 • LEASINGOVÉ OPERACE V CIZÍ MĚNĚ
 • SLUŽEBNÍ CESTY V CIZÍ MĚNĚ
 • CENNÉ PAPÍRY V CIZÍ MĚNĚ
 • MAJETEK V CIZÍ MĚNĚ
 • OPERACE S KAPITÁLEM V CIZÍ MÉNĚ
 • SMĚRNICE PRO KURSOVĚ ROZDÍLY
 • PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ CIZÍ MÉNY V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A KURSOVÉ ROZDÍLY
 • SPECIFIKA PRO DAŇOVOU EVIDENCI A JEJICH POUŽITÍ V PRAXI
 • DOTAZY
Měsíc Červen + Květen + Duben
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Účetnictví + DPH + Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání videozáznam z webináře on-line