Dvořáková Lenka, Ing

ZÁKLADY DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ - DVOUDENNÍ

Školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale i dalším posluchačům, kteří si chtějí systematicky ujasnit pravidla pro uplatňování DPH (obchodní zástupci, rozpočtáři, ekonomové, manažeři apod.). Posluchači se naučí orientovat v zákoně o DPH, budou seznámení se základními pravidly pro vystavování daňových dokladů, uplatnění nároku na odpočet DPH, podávání daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení. DPH bude vysvětleno srozumitelně s praktickými příklady a nákresy.

Cena
2 650,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24085
Termín:
10.10.2024 - 30.11.2024

1. DEN 

 • Úvod do problematiky a zdroje informací,
 • předmět DPH a specifická terminologie,
 • plátce, osoba povinná k dani, identifikovaná osoba,
 • druhy plnění, místo plnění a datum uskutečnění plnění,
 • zdaňovací období a daňové přiznání,
 • kontrolní hlášení,
 • souhrnné hlášení.

2. DEN

 • Princip přenesení daňové povinnosti (reverse chargé) v tuzemsku i přeshraničních obchodech, včetně příkladů,
 • základní informace k obchodům v EU, dovozu a vývozu, e-Commerce, včetně příkladů,
 • pravidla pro vystavování a opravy daňových dokladů,
 • sazby DPH, osvobozená plnění (smysl, druhy, specifika), příklady z praxe,
 • nárok na odpočet DPH,
 • odpovědi na dotazy posluchačů.
Měsíc Listopad + Říjen
Čas ZÁZNAM 2 x 5 HODIN
Témata DPH
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání videozáznam z webináře on-line