Dvořáková Lenka, Ing

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ S PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ - TŔÍDENNÍ

Na tomto třídenním kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy a budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Přednáška bude doplněna praktickými příklady.


Cena
3 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
22126
Termín:
04.10.2022 - 06.10.2022
 1. Legislativní minimum pro vedení účetnictví (s vysvětlením pro praxi)
  1. co si v účetnictví mohu či nemohu dovolit, resp. jak to má být správně,
  2. zodpovědnost za vedení účetnictví, dopady chyb,
  3. proces „od dokladu až k daňovému přiznání“,
  4. co se stane, když….?
  5. poslední vývoj v účetní branži a výhled na nový základ o účetnictví
 1. Účetní doklady, zápisy a knihy, organizace práce, účetní versus daňový doklad
  1. Jak se účtuje
  2. Účtové třídy, skupiny, syntetické a analytické účty, podrozvaha, předkontace, „košilky“, „téčka“, „saldo“, obratová „předvaha“ a další tajuplné výrazy
 1. Účtování a výklad terminologie v oblasti
  1. dlouhodobého majetku,
  2. zásob,
  3. finančního majetku,
  4. pohledávek a závazků, vč. účtování o DPH,
  5. vlastního kapitálu,
  6. rezerv,
  7. nákladů a výnosů aj.
 1. Inventura a inventarizace
 2. Účetní závěrka versus účetní uzávěrka; účetní výkazy
  1. Uzavření roku
  2. Obratová předvaha
  3. Účetní závěrka (výkazy) – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz o peněžních tocích, výroční zpráva
  4. Audit – základní představa, smysl, parametry pro povinný audit
 1. Diskuse
Měsíc Říjen
Témata Účetnictví
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)