Klímová Růžena, Ing.

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2023 ANEB CO MUSÍ ZNÁT MZDOVÁ ÚČETNÍ V NOVÉM ROCE

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Cena
990,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2281
Termín:
30.11.2022 09:00

1. Změny v pracovněprávní oblasti
- dohody o pracích mimo pracovní poměr
- další plánované změny
2. Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se
- zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
- Zaměstnávání ostatních Ukrajinců
3. Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
4. Změny v zákoně o daních z příjmů
- změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
- návrh změn, případně změny pro rok 2023
5. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
6. Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
- Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
- Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby -není právní předpis
7. Zápočtový list a jeho náležitosti  
- rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
- nové redukční hranice pro rok 2023
- maximální vyměřovací základ v roce 2023
- další parametrické změny
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění
8. Změny ve zdravotním pojištění
Upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
Výpočet penále od roku 2022
- Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
- minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
9. Změny v oblasti srážek ze mzdy
- upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení
- nezabavitelná částka v roce 2023
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
- paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
10. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
- započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění
11. Další změny k datu konání semináře
12. Dotazy a diskuse


Měsíc Listopad
Čas 9:00 - 13:30 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)