Klímová Růžena, Ing.

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2023 ANEB CO MUSÍ ZNÁT MZDOVÁ ÚČETNÍ V NOVÉM ROCE

Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2282
Termín:
30.11.2022 09:00

1. Změny v pracovněprávní oblasti
- dohody o pracích mimo pracovní poměr
- další plánované změny
2. Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se
- zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
- Zaměstnávání ostatních Ukrajinců
3. Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
4. Změny v zákoně o daních z příjmů
- změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
- návrh změn, případně změny pro rok 2023
5. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
6. Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
- Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
- Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby -není právní předpis
7. Zápočtový list a jeho náležitosti  
- rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
- nové redukční hranice pro rok 2023
- maximální vyměřovací základ v roce 2023
- další parametrické změny
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění
8. Změny ve zdravotním pojištění
Upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
Výpočet penále od roku 2022
- Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
- minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
9. Změny v oblasti srážek ze mzdy
- upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení
- nezabavitelná částka v roce 2023
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
- paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
10. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
- započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění
11. Další změny k datu konání semináře
12. Dotazy a diskuse


Měsíc Listopad
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová
Místo konání Webinář online