Klímová Růžena, Ing.

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2024

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024.

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24007
Termín:
29.01.2024 09:30

Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce

 • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
 • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 • práce na dálku (§ 317)
 • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • minimální mzda ve všech souvislostech
 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v roce 2024
 • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
 • nové redukční hranice pro rok 2024
 • maximální vyměřovací základ v roce 2024
 • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů

Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku –
 • nezabavitelná částka v roce 2024
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů

Zvýšení rodičovského příspěvku

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl

Další změny k datu konání semináře

Diskuse a odpovědi na dotazy

Měsíc Leden
Čas 9:30 - 14:30 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová - zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)