Klímová Růžena, Ing.

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2024

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24009
Termín:
31.01.2024 - 15.02.2024

Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce

 • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
 • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 • práce na dálku (§ 317)
 • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • minimální mzda ve všech souvislostech
 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v roce 2024
 • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
 • nové redukční hranice pro rok 2024
 • maximální vyměřovací základ v roce 2024
 • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů

Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku –
 • nezabavitelná částka v roce 2024
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů

Zvýšení rodičovského příspěvku

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl

Další změny k datu konání semináře

Diskuse a odpovědi na dotazy

Měsíc Leden + Únor
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová - zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví