Dobešová Katarína

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD A ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V r. 2023 A r. 2024

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami ve zdaňování příjmů zaměstnanců, a to zejména s připravovanou rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 a novelou zákona lex-Ukrajina pro rok 2023.

 

  • Dotazy účastníků budou řešeny průběžně.
  • Bude připraven  jako obvykle  podkladový materiál formou  prezentace 
  • Upozornění: Program bude aktualizován podle stavu a vývoje daňové  legislativy
Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
23115
Termín:
18.12.2023 09:00

Program semináře:

  • Aktuální novela zákona o daních z příjmů (která je součástí konsolidačního balíčku) a v rámci které  se od roku 2024 navrhuje:  u fyzických osob  snížení hranice pro použití sazby daně ve výši 23 %,  úprava limitu při  vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani s příjmy na základě DPP, změna daňového režimu v oblasti  zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance v ust.  § 6 odst. 9 písm. d) zákona,  zavedení nové obecné definice pro benefitní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci  pro rodinné příslušníky a její daňové souvislosti, změna daňové regulace v oblasti zaměstnaneckého stravování, a to v § 6 zákona formou daňového osvobození u zaměstnanců a nikoliv  u zaměstnavatele z hlediska daňových výdajů (např. zavedení limitu  pro osvobození „příspěvku na stravování“ nově  v úhrnu pro všechny formy  stravování a s podmínkou výkonu práce nejméně 3 hod. během směny atd.),  změny při stanovení  výše příjmu u zaměstnance, kterému je poskytnuto silniční motorové vozidlo bezplatně i pro soukromé účely (na klasický pohon, nízkoemisní a bezemisní), zrušení daňového osvobození sociálních  výpomocí u zaměstnance v době nouzového stavu a jejich nový daňový režim,  zrušení daňového osvobození nepeněžních darů poskytnutých při pracovních a životních výročích zaměstnanců,  změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela a daňového zvýhodnění na dítě, které uzavřelo manželství, zrušení slev  za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovného),   na studenta,  odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání,  zrušení plátcových pokladen za které bude plnit daňové povinnosti její zřizovatel,  a dále  též novela zákona lex-Ukrajina s účinností ještě pro rok 2023.

Novinky v oblasti  daňového režimu  produktů spoření na staří (dojde-li ke  schválení).

Daňový režim nové paušální náhrady poskytované při výkonu práce na dálku od října letošního roku na základě novely zákoníku práce.

Aktuality k daňovým tiskopisům. 

Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 (aktuální změny a zákonné lhůty, daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023, celkový přehled slev,  nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění za rok 2023).

Dotazy a diskuse

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.


Měsíc Prosinec
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Mzdy + Daň z příjmu
Lektor Katarína Dobešová - specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí,autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka
Místo konání Webinář online