Brychta Ivan, RNDr.

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Webinář Vám nabídne ucelený rozbor daňové a účetní problematiky pro podnikající fyzické osoby od zahájení až po ukončení jejich podnikání.

Cena
1 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24092
Termín:
18.11.2024 - 02.12.2024
  • problematika spojená se zahájením podnikání (registrace nejen k daním)
  • obchodní majetek („vklad“ majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahájením podnikání), postup při uplatnění nákladů (možnosti odpisování apod.)
  • možnosti vykazovat výdaje (náklady) z pohledu daní z příjmů (vedení účetnictví, daňové evidence, vykazování výdajů procentem z příjmů, paušální daň pro poplatníky v paušálním režimu, změny ve způsobu vykazování výdajů)
  • postup při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti (klady a zápory), podnikání s pomocí spolupracujících osob a v rámci rodinného podniku (postup zdanění, povinnosti)
  • principy zdanění fyzické osoby (postup v případě kombinace více druhů příjmů, zejména souběh se závislou činnosti a s nájmem nemovitých věcí)
  • problematika DPH (kdy se registrovat, základní povinnosti)
  • povinnosti ve vztahu k dalším daním (daň z nemovitých věcí, silniční) a pojistným zákonům (placení záloh, podávání přehledů)
  • základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohledu daní a pojistných odvodů
  • problematika přerušení, ukončení podnikání, úmrtí fyzické osoby
Měsíc Listopad + Prosinec
Čas ZÁZNAM 4 HODINY
Témata DPH + Daň z příjmu + Účetnictví
Lektor RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR
Místo konání videozáznam z webináře on-line