Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

SPOLEČNÍK A JEDNATEL S.R.O.-ÚČETNÍ A DAŇOVÉ HLEDISKO 2024,2025

Na webináři bude probrána oblast novinek v daňové problematice s.r.o. pro rok 2024 a 2025 a dále budou  probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe. V neposlední řadě budou probrány nejčastější chyby v oblasti účetnictví a daní včetně jejich náprav u dané problematiky. Během přednášky bude kladem důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutárů týkající se účetní závěrky s.r.o.-odpovědnost, schvalování, zveřejňování včetně řešení konkrétních problému posluchačů.

Stávající či potencionální statutáři se na školení dozvědí jakým způsobem co nejoptimálněji řídit svou společnost a jak nastavit kontrolní mechanismy při jejím spravování, tak aby tato byla řízena s péčí řádného hospodáře.

Určeno pro ekonomy, finanční manažery, majitele firem, finanční účetní, daňové poradce, kteří se chtějí rychle zorientovat v dané problematice.

Cena
1 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24127
Termín:
11.10.2024 - 30.11.2024
 • Legislativní rámec, změny v roce 2024, 2025 - novela Zákona o obchodních korporacích od  1.1.2021
 • Zakládání S.R.O. - výše základního kapitálu, nízkokapitálové společnosti, porovnání daňového zatížení společníka S.R.O. a společníka V.O.S, popř. FO K
 • Převod FO na S.R.O.
 • Výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně
 • Podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení 
 • Převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska 
 • Odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce a její změny po 1.1.2021. 
 • Cestovní náhrady jednatelů a společníků, další možné benefity 
 • Souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti 
 • Fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti 
 • Převody majetku mezi spojenými osobami 
 • Definice spojených osob dnes a po 1.1.20214 
 • Valná hromada společnosti - podklady, svolávání, rozhodování PER ROLLAM 
 • Uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníků 
 • Ukončení účasti společníka v S.R.O. 
 • Podíl na likvidačním zůstatku
 • Vypořádací podíl - výše, zdanění
 • Dědění obchodního podílu 
 • Příplatková povinnost společníků, operace s kapitálem 
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví S.R.O., schvalování a zveřejnění účetní závěrky, rozdělování HV na konci a v průběhu roku, ztrátové hospodaření a povinnosti jednatele 
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k FÚ
 • Neaktivní společnosti a novela Zákona o obchodních korporacích 
 • Konsolidační balíček a jeho vliv na daně S.R.O.
 • Novela Zákona o účetnictví s vlivem na S.R.O.
 • Příklady, dotazy
Měsíc Listopad + Říjen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Daň z příjmu + Ostatní + Účetnictví
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání videozáznam z webináře on-line