Dvořáková Lenka, Ing

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2024 PRO PODNIKATELE

Účast na webináři vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení výkazů, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti o účetní závěrce. Zároveň Vám lektorka připomene všechny potřebné souvisejících úkony. Cílem webináře je dobře vás připravit na náročné období spojené s uzavíráním účetního období a přípravou podkladů pro sestavení daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují, včetně jejich správného vyřešení. 

Webinář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale rádi by si občerstvili či ujasnili postupy při sestavení účetní závěrky jasně, srozumitelně a za pomoci bohatých nákresů lektorky. 

Cena
1 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24123
Termín:
12.12.2024 - 31.01.2025
 • operace před uzavřením účetního období 
  • odpisy 
  • opravné položky 
  • rezervy 
  • časové rozlišení
  • dohadné položky 
  • kursové rozdíly
  • inventarizační rozdíly,
  • účtování zásob 
  • splatná daň a odložená daň 
  • opravy chyb minulých účetních období
 • kategorizace účetních jednotek - dopady do rozsahu sestavení a zveřejnění ÚZ
 • struktura účetní závěrky
  • sestavování rozvahy
  • výkazu zisku a ztráty 
  • přílohy
  • cash flow
  • výroční zprávy
  • přehledu o změnách ve vlastním kapitálu
Měsíc Leden + Prosinec
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Účetnictví
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání videozáznam z webináře on-line