Dvořáková Lenka, Ing

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ - TŔÍDENNÍ

Na tomto třídenním kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy a budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Přednáška bude doplněna praktickými příklady.


Cena
3 750,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24083
Termín:
13.09.2024 - 31.10.2024
 1. Legislativní minimum pro vedení účetnictví (s vysvětlením pro praxi)
  1. co si v účetnictví mohu či nemohu dovolit, resp. jak to má být správně,
  2. zodpovědnost za vedení účetnictví, dopady chyb,
  3. proces „od dokladu až k daňovému přiznání“,
  4. co se stane, když….?
  5. poslední vývoj v účetní branži a výhled na  nový zákon o účetnictví a související vyhlášky
 1. Účetní doklady, zápisy a knihy, organizace práce, účetní versus daňový doklad
  1. Jak se účtuje
  2. Účtové třídy, skupiny, syntetické a analytické účty, podrozvaha, předkontace, „košilky“, „téčka“, „saldo“, obratová „předvaha“ a další tajuplné výrazy
 1. Účtování a výklad terminologie v oblasti
  1. dlouhodobého majetku,
  2. zásob,
  3. finančního majetku,
  4. pohledávek a závazků, vč. účtování o DPH,
  5. vlastního kapitálu,
  6. rezerv,
  7. nákladů a výnosů aj.
 1. Inventura a inventarizace
 2. Účetní závěrka versus účetní uzávěrka; účetní výkazy
  1. Uzavření roku
  2. Obratová předvaha
  3. Účetní závěrka (výkazy) – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz o peněžních tocích, výroční zpráva
  4. Audit – základní představa, smysl, parametry pro povinný audit
 1. Diskuse
Měsíc Říjen + Září
Čas ZÁZNAM 3 x 5 HODIN
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání videozáznam z webináře on-line