Brychta Ivan, RNDr.

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB Z POHLEDU DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

Na webináři budete seznámeni se statistickými klasifikacemi používanými v daňových zákonech. Získáte ucelený výklad s jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Součástí výkladu je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku.

Cena
1 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24088
Termín:
20.09.2024 - 06.10.2024
  • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (CZ-CPA, CZ-CC, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, příklady aplikace v daních
  • použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do odpisových skupin pro daňové odpisování
  • problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku)
  • novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisován, v návaznosti na aktuální vývoj legislativy)
  • použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeb podléhajících první nebo druhé snížené sazbě DPH, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění)
  • aplikace v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, spotřební a energetické daně).
Měsíc Říjen + Září
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Daň z příjmu + Účetnictví + DPH
Lektor RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR
Místo konání videozáznam z webináře on-line