Daněk Antonín, Ing.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2025 – DOPADY ZMĚN, NOVÉ PODMÍNKY U DOHOD OD 1. 1. 2025 A SPOUSTA DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, KTERÉ VÁM NIKDE NEŘEKNOU

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1. 1. 2025. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Dohody v roce 2024 a v roce 2025. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Řešení situací z praxe - příklady.

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24116
Termín:
10.11.2024 - 31.12.2024
 • Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele.
 • Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby.
 • Minimální mzda jako důležitý parametr ve zdravotním pojištění.
 • Posuzování zaměstnání v podmínkách zdravotního pojištění. 
 • Doplatky prováděné zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Výčet příjmů a plnění nezahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Doklady potřebné k tomu, abyste nemuseli dopočítávat pojistné do minima.
 • Oznamovací povinnost, používání vybraných kódů.
 • Opravné kódy ve zdravotním pojištění.
 • Postupy při výkonu funkce.
 • Mateřská a rodičovská dovolená, celodenní osobní a řádná péče, používání kódů L a T, rodičovský příspěvek.
 • Používání kódu F.
 • Výdělečná činnost studentů.
 • Zaměstnání a státní kategorie po část měsíce.
 • Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.
 • Neplacené volno a neomluvená absence.
 • Neplacené volno a práce v ČR nebo v zahraničí.
 • Více příjmů důchodce.
 • Modrý a zelený průkaz pro zaměstnance.
 • Příjmy po skončení zaměstnání.
 • Pravděpodobná výše pojistného.
 • Promíjení penále ve zdravotním pojištění.
 • Neomluvená absence a současná práce u dalšího zaměstnavatele.
 • Nutnost opravy vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit, a co ne.
 • Nemoc zaměstnance po skončení zaměstnání.
 • Převedení úhrady doplatku do minima na zaměstnavatele.
 • Otcovská – ve zdravotním pojištění jako nemoc.
 • Základní principy evropského práva v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dohody a souběžné příjmy.
 • …..a spousta dalších informací a zajímavostí.
Měsíc Prosinec + Listopad
Čas ZÁZNAM 4 HODINY
Témata Mzdy
Lektor Ing. Antonín Daněk - uznávaný odborník, přednáší problematiku zdrav. pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven
Místo konání videozáznam z webináře on-line