Daněk Antonín, Ing.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2025 – DOPADY ZMĚN, NOVÉ PODMÍNKY U DOHOD OD 1. 1. 2025 A SPOUSTA DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, KTERÉ VÁM NIKDE NEŘEKNOU

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1. 1. 2025. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Dohody v roce 2024 a v roce 2025. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Řešení situací z praxe - příklady.

Cena
1 290,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24114
Termín:
08.11.2024 09:00
 • Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele.
 • Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby.
 • Minimální mzda jako důležitý parametr ve zdravotním pojištění.
 • Posuzování zaměstnání v podmínkách zdravotního pojištění. 
 • Doplatky prováděné zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Výčet příjmů a plnění nezahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Doklady potřebné k tomu, abyste nemuseli dopočítávat pojistné do minima.
 • Oznamovací povinnost, používání vybraných kódů.
 • Opravné kódy ve zdravotním pojištění.
 • Postupy při výkonu funkce.
 • Mateřská a rodičovská dovolená, celodenní osobní a řádná péče, používání kódů L a T, rodičovský příspěvek.
 • Používání kódu F.
 • Výdělečná činnost studentů.
 • Zaměstnání a státní kategorie po část měsíce.
 • Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.
 • Neplacené volno a neomluvená absence.
 • Neplacené volno a práce v ČR nebo v zahraničí.
 • Více příjmů důchodce.
 • Modrý a zelený průkaz pro zaměstnance.
 • Příjmy po skončení zaměstnání.
 • Pravděpodobná výše pojistného.
 • Promíjení penále ve zdravotním pojištění.
 • Neomluvená absence a současná práce u dalšího zaměstnavatele.
 • Nutnost opravy vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit, a co ne.
 • Nemoc zaměstnance po skončení zaměstnání.
 • Převedení úhrady doplatku do minima na zaměstnavatele.
 • Otcovská – ve zdravotním pojištění jako nemoc.
 • Základní principy evropského práva v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dohody a souběžné příjmy.
 • …..a spousta dalších informací a zajímavostí.
Měsíc Listopad
Čas 9:00 - 13:00 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Antonín Daněk - uznávaný odborník, přednáší problematiku zdrav. pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)